kulice-budynek

Zeszyty Kulickie / Külzer Hefte 12

zeszyty kulickie 12Zeszyty Kulickie/ Külzer Hefte 12

Pomorze Wschodnie za czasów panowania Gryfitów
Ostpommern zur Zeit der Greifenherrschaft

 

312 s., ilustracje i mapy
Red.: Lisaweta von Zitzewitz
Teksty w języku oryginalnym ze streszczeniem w języku polskim względnie niemieckim
Szczecin 2017
ISBN 978-83-946698-0-5

ZAMÓW

 

Spis treści

Spis treści

Vorwort / Przedmowa
s. 9-20

RALF-GUNNAR WERLICH (Greifswald): Die Herrschaft der Greifen im östlichen Pommern und ihre Beziehungen zu den umliegenden Mächten
s. 21-56
Streszczenie: Gryfici na wschodnim Pomorzu i ich kontakty z sąsiednimi władcami
s. 57-59

BRONISŁAW NOWAK (Słupsk): W strefie napięć między książętami pomorskimi, margrabiami brandenburskimi, zakonem rycerskim i Królestwem Polskim. Losy Słupska na przełomie XIII i XIV wieku
s. 60-104
Zusammenfassung: Im Spannungsfeld zwischen den pommerschen Herzögen, den brandenburgischen Markgrafen, dem Deutschen Ritterorden und dem Königreich Polen. Die Geschicke der Stadt Stolp an der Wende vom 13. zum 14. Jahrhundert
s. 105-107

CHRISTIAN GAHLBECK (Berlin): Die Askanier im Raum zwischen Oder und Weichsel
s. 108-140
Streszczenie: Askańczycy na terenach pomiędzy Odrą a Wisłą
s. 140-141

KRZYSZTOF KWIATKOWSKI (Toruń): Pomorze Zachodnie i bitwa grunwaldzka ‒ następstwa batalii z 1410 r. w wymiarze lokalnym (wybrane aspekty)
s. 142-165
Zusammenfassung: Westpommern und die Schlacht von Tannenberg – Auswirkungen der kriegerischen Auseinandersetzung von 1410 auf der lokalen Ebene (ausgewählte Aspekte)
s. 166

FELIX ESCHER (Berlin): Das Kloster Buckow (Bukowo) in der Struktur des östlichen Pommerns im Mittelalter
s. 167-182
Streszczenie: Klasztor Buckow (Bukowo) w średniowiecznej strukturze wschodniego Pomorza
s. 183

JÖRG RIECKE (Heidelberg): Deutsch im Kreis der Sprachen zwischen Oder und Weichsel
s. 184-212
Streszczenie: Język niemiecki w kręgu języków pomiędzy Odrą a Wisłą
s. 212

ROSWITHA WISNIEWSKI (Heidelberg/Bonn): Motive der ostpommerschen Geschichte in der deutschen Literatur des 19. und 20. Jahrhunderts
s. 213-224
Streszczenie: Motywy historii wschodniopomorskiej w niemieckiej literaturze XIX i XX wieku
s. 224-225

BOGUSŁAW BAKUŁA (Poznań): Polska powieść historyczna w XIX-XX wieku o dziejach Pomorza Wschodniego (X-XVI wiek). Szkic problematyki
s. 226-247
Zusammenfassung: Die Geschichte Ostpommerns vom 10. bis 16. Jahrhundert im polnischen historischen Roman des 19. und 20. Jahrhunderts. Eine Problemskizze
s. 248-250

KATARZYNA WONIAK (Berlin/Waal): Die polnische Nachkriegsforschung zur Geschichte Westpommerns unter besonderer Berücksichtigung der Zeit vom 12. bis zum 16. Jahrhundert
s. 251-276
Streszczenie: Polska powojenna historiografia Pomorza Zachodniego ze szczególnym uwzględnieniem okresu od XII do XVI wieku
s. 277

PAWEŁ MIGDALSKI (Szczecin): Średniowieczne Pomorze Przedodrzańskie w świetle niemieckiej historiografii XIX i XX wieku – wybrane zagadnienia
s. 278-301
Zusammenfassung: Das östlich der Oder gelegene Pommern im Mittelalter im Lichte der deutschen Geschichtsschreibung des 19. und 20. Jahrhunderts – ausgewählte Probleme
s. 302-303

Wykaz ilustracji / Bildnachweis 
s. 305

Wykaz autorów / Autorenverzeichnis
s. 306-307

Seria wydawnicza Zeszyty Kulickie / Publikationsreihe Külzer Hefte
s. 308-312

Polityka prywatności

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie zgody poprzez kliknięcie przycisku „Potwierdzam, że zapoznałem się z polityką prywatności i cookies”.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/45/WE, zwanego dalej „RODO” informuje się, że:

 1. Administrator danych:
  Administratorem danych jest Fundacja Akademia Europejska Kulice-Kuelz (dalej zwana Fundacja AEKK), ul. Podhalańska 12/9, 70-452 Szczecin, NIP: 859-00-10-669, REGON: 810685287, KRS: 0000100524.
 2. Inspektor Ochrony Danych:
  Dane dotyczące Inspektora Ochrony Danych są dostępne na stronie internetowej Fundacji AEKK w zakładce „Kontakt/Inspektor Ochrony Danych”.
 3. Kategorie danych osobowych:
  Fundacja AEKK przetwarza dane osobowe pozyskane od osób, których dane dotyczą. Są to: dane niezbędne do zawierania i wykonywania umów, porozumień, wydawania zaświadczeń; dane osób uczestniczących w projektach edukacyjnych; dane ekip telewizyjnych i akredytacje dziennikarskie.
 4. Cel przetwarzania danych i podstawy prawne:
  Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Fundację AEKK w celach realizacji statutowych działań Fundacji AEKK, w szczególności do celów:
  1. rekrutacji na wolne miejsca pracy, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c RODO,
  2. zawierania i wykonywania umów, porozumień, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b RODO,
  3. realizacji działalności edukacyjnej na podstawie art. 6 ust. 1 pkt e RODO,
  4. realizacji działalności informacyjnej na podstawie art. 6 ust. 1 pkt d i e RODO,
  5. realizacji zadań związanych z upowszechnianiem historii Fundacji AEKK na podstawie art. 6 ust. 1 pkt d i e RODO,
  6. realizacji działalności wystawienniczej na podstawie art. 6 ust. 1 pkt d i e RODO,
  7. realizacji dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f RODO.
 5. Udostępnianie danych osobowych:
  Państwa dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Fundacji AEKK np. podwykonawcom, usługodawcom, instytucjom współpracującym, operatorom pocztowym, kurierom, bankom, przewoźnikom oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa – tylko w przypadku, gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowne podstawy prawne.
 6. Okres przechowywania danych:
  Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres:
  1. trwania procesu rekrutacji na wolne miejsca pracy i do 12 miesięcy po jej zakończeniu, a po jego upływie przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązku prawnego przez Fundację AEKK wynikającego z przepisów kancelaryjno-archiwalnych,
  2. realizacji i obowiązywania umów-porozumień – do momentu wygaśnięcia prawa do roszczeń, a po jego upływie przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązku prawnego przez Fundację AEKK wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych lub kancelaryjno-archiwalnych,
  3. realizacji działalności edukacyjnej, przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązku prawnego przez Fundację AEKK wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych lub kancelaryjno-archiwalnych,
  4. realizacji działalności informacyjnej przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązku prawnego przez Fundację AEKK wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych lub kancelaryjno-archiwalnych,
  5. realizacji zadań związanych z upowszechnianiem historii Fundacji AEKK do momentu realizacji zamierzonego celu, a po jego upływie przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązku prawnego przez Fundację AEKK wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych lub kancelaryjno-archiwalnych,
  6. realizacji działalności wystawienniczej do momentu realizacji zamierzonego celu, a po jego upływie przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązku prawnego przez Fundację AEKK wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych lub kancelaryjno-archiwalnych, niezbędny do wypełnienia obowiązku prawnego przez Fundację AEKK wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych lub kancelaryjno-archiwalnych,
  7. w bazach dziennikarzy przez okres 5 lat następujących po dacie rejestracji w tych bazach, a po jego upływie przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązku prawnego przez Fundację AEKK wynikającego z przepisów lub kancelaryjno-archiwalnych,
  8. w bazach kontrahentów Fundacji AEKK do momentu realizacjizamierzonego celu, a po jego upływie przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązku prawnego przez Fundację AEKK wynikającego z przepisów lub kancelaryjno-archiwalnych,
  9. realizacji dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń, do momentu wygaśnięcia prawa do roszczeń, a po jego upływie przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązku prawnego przez Fundację AEKK wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych lub kancelaryjno-archiwalnych.

  Dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.

 7. Przysługujące prawa:
  W związku z przetwarzaniem przez Fundację AEKK danych osobowych przysługuje Państwu:
  1. prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w tym profilowania,
  2. prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy Fundacja AEKK będzie przetwarzała Państwa dane osobowe w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie elektronicznej na adres mailowy: akademiakulice@pro.onet.pl,
  3. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza zapisy RODO.
 8. Wymóg podania danych:
  Podanie przez Państwa danych osobowych stanowi warunek realizacji celów określonych w pkt. 4. Jesteście Państwo zobowiązani do ich podania, a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości podjęcia działań zmierzających do realizacji celów określonych w pkt. 4.
 9. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie:
  Fundacja AEKK nie profiluje danych osobowych, ktore zostały jej przekazane.

Polityka cookies

Szanowni Państwo!

Chronimy prywatność osób odwiedzających naszą witrynę internetową na zasadach określonych w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zm.). Państwa dane będą w pełni chronione na zasadach ujętych w ww. ustawie.

W trakcie wizyty na nszej stronie, na Państwa komputerze zapisane zostaną fragmenty kodu zwane ciasteczkami czyli z angielskiego Cookies. Pliki Cookies nie służą do przetwarzania danych osobowych, a ich zawartość nie pozwala na identyfikację użytkownika. Służą one do zapewnienia optymalnej obsługi Państwa wizyty na naszej stronie oraz umożliwiają szybszy i łatwiejszy dostęp do informacji. Informacje jakie zostaną pozyskane przez Państwa wizyty na nszej stronie posłużą jedynie do opracowania statystyk poprzez narzędzia analityczne Google. Dzięki informacjom ze statystyk będziemy mogli udoskonalać naszą stronę.

Możecie Państwo zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej, aby dostawać powiadomienia kiedy otrzymujecie cookies lub by przeglądarka blokowała wysyłanie cookies. Należy jednak pamiętać, że blokując cookies blokujcie Państwo dostęp do pewnych funkcjonalności.