kulice-budynek

Zeszyty Kulickie / Külzer Hefte 11

zeszyty kulickie 11 miniZeszyty Kulickie/ Külzer Hefte 11

Pierwsza wojna światowa w kontekście stosunków polsko-niemieckich
Der Erste Weltkrieg unter dem Gesichtspunkt der deutsch-polnischen Beziehungen

Materiały konferencji w Trzygłowie i Kulicach, 13-15 września 2012 r.

170 s., 1 il.
Red.: Lisaweta von Zitzewitz
Teksty w języku niemieckim ze streszczeniem w języku polskim
Szczecin 2015
ISBN 978-83-935718-7-1

Cena: 25,00 PLN plus koszt przesyłki

ZAMÓW

 

Spis treści

Vorwort/ Przedmowa
s. 9-16

RUDOLF VON THADDEN: Der Erste Weltkrieg als Thema des deutsch-polnischen Dialogs
17-24
Streszczenie: Pierwsza wojna światowa jako temat w dialogu polsko-niemieckim
s. 24-25

ROMAN TOMASZEWSKI: Polska między Rosją i Niemcami w czasie I wojny światowej
s. 27-59

ROMAN TOMASZEWSKI: Polen zwischen Russland und Deutschland zur Zeit des Ersten Weltkriegs
s. 61-98

GANGOLF HÜBINGER: „Mitteleuropa“ und Polen. Deutsche Ordnungsvorstellungen 1915-1917
s. 99-115
Streszczenie: „Europa Środkowa” a Polska. Niemieckie wyobrażenia o porządku w Europie 1915-1917
s. 115-116

WERNER BENECKE: Die vergessene Okkupation. Die deutsche Besatzung Polens 1915-1918
s. 117-123
Streszczenie: Zapomniana okupacja. Niemcy w Polsce 1915-1918
s. 123-125

JÖRG HACKMANN: Von Ober Ost zum Reichskommissariat Ostland. Konzeptionen deutscher Besatzungsherrschaft im Osten Europas
s. 127-141
Streszczenie: Od „Ober Ost“ do „Reichskommissariat Ostland“ / Od Naczelnego Dowództwa do Komisariatu Rzeszy? Koncepcje niemieckiego panowania na wschodzie Europy
s. 141-143

JAN M. PISKORSKI: Selbstmord oder Rückkehr. Europa in den Jahren 1914-2014
s. 146-160
Streszczenie: Samobójstwo czy powrót. Europa w latach 1914-2014
s. 160-162