kulice-budynek

Zeszyty Kulickie / Külzer Hefte 1

zeszyty-kulickie-1Zeszyty Kulickie / Külzer Hefte 1/1999

Początki miasta Słupska/ Die Anfänge der Stadt Stolp
Nowe wyniki badawcze z Niemiec i z Polski.

Materiały z konferencji w Kulicach, 6 - 8 listopada 1998 r.

Wyd. Lisaweta von Zitzewitz, 258 str. z licznymi rycinami i mapkami,
Kulice 1999 r.

(nakład wyczerpany)

Tam, gdzie brak jest jednoznacznego materiału źródłowego, powstaje przestrzeń dla snucia przypuszczeń i hipotez, również dla specyficznych form przyswajania sobie historii, które zorientowane są na różne potrzeby narodowe i polityczne. To dotyczy również historycznych początków pomorskiego miasta Słupska, które wykazują jeszcze wiele "białych plam". Na konferencji w Akademii Europejskiej w Kulicach naukowcy z Polski i z Niemiec przedstawili do dyskusji wyniki swoich badań nt. początków miasta Słupsk.

 

Zawartość tomu:

Pochodzenie nazwy miasta Słupsk/ Stolp oraz innych miast i wsi na ziemi słupskiej (Roswitha Wisniewski, Heidelberg; Elżbieta Kowalczyk, Warszawa; Edward Breza, Gdańsk)

Procesy osadnicze na Pomorzu Środkowym, lubeckie prawo lokacyjne i rozwój przestrzenny miasta Słupsk (Włodzimierz Rączkowski, Poznań; Ruth Schmidt-Wiegand, Münster; Barbara Popielas-Szultka, Słupsk)

Procesy polityczne, religijne i społeczne na ziemi słupskiej do czasów reformacji (Roderich Schmidt, Marburg; Ludwig Biewer, Bonn; Joachim Zdrenka, Poczdam; Siegfried Wollgast, Drezno; Siegfried Melchert, Poczdam)

Artykuły zostały przedrukowane w języku oryginału i obejmują streszczenie w języku polskim względnie niemieckim.