kulice-budynek

Zeszyty Kulickie / Külzer Hefte 2

zeszyty-kulickie-2Zeszyty Kulickie / Külzer Hefte 2

Z dziejów chrześcijaństwa na Pomorzu/ Aus der Geschichte des Christentums in Pommern

Materiały z konferencji w Kulicach, 19 - 22 października 2000 r.

Wyd. Lisaweta von Zitzewitz, 325 str. z licznymi rycinami i mapkami
Kulice 2001 r.

(nakład wyczerpany)

Historia chrześcijaństwa na Pomorzu obejmuje okres tysiąca lat. Kościoły, wierzący i parafie tej ziemi podlegali w tym czasie różnym przemianom. Proces ten przedstawiono tu przez naukowców polskich i niemieckich na przykładzie wybranych punktów przełomowych i pewnych tendencji rozwojowych.

 

Zawartość tomu:

Wprowadzenie i zadomowienie chrześcijaństwa na Pomorzu sprzed tysiąca lat (Lech Leciejewicz, Wrocław; Bolesław Kumor, Lublin; Stanisław Rosik, Wrocław; Anzelm Weiss, Lublin; Brigitte Metz, Altefähr)

Wydarzenia wokół ruchu reformacji (Horst Wernicke, Greifswald; Sylwia Wesołowska, Szczecin; Werner Buchholz, Greifswald; Siegfried Wollgast, Dresden)

Sytuacja wyznawców protestantyzmu i katolicyzmu na Pomorzu w XIX i XX wieku (Lech Bończa-Bystrzycki, Koszalin; Martin Onnasch, Greifswald; Kazimierz Kozłowski, Jan Macholak, Szczecin; Piotr Gaś, Szczecin)

Poezja i sztuka religijna (Roswitha Wisniewski, Heidelberg; Ryszard Knapiński, Lublin)

Artykuły zostały przedrukowane w języku oryginału i obejmują streszczenie w języku polskim względnie niemieckim.