kulice-budynek

Zeszyty Kulickie / Külzer Hefte 4

zeszyty-kulickie-4Zeszyty Kulickie / Külzer Hefte 4

Pomorze w literaturze po 1945 roku

Materiały z konferencji w Kulicach, 11-14 września 2003.

Wyd. Lisaweta von Zitzewitz, 204 s. z licznymi reprodukcjami, Kulice 2005
Cena: 15,00 zł plus koszt przesyłki

ZAMÓW

W tym tomie naukowcy polscy i niemieccy analizują linie rozwojowe literatury pięknej napisanej po drugiej wojnie światowej przez Polaków i Niemców z Pomorza i o Pomorzu. Wszystkie teksty w języku polskim.

 

Zawartość tomu:

Jacek Wesołowski (Berlin), Niemcy w nas. Optyka i dynamika obrazu Niemca w literaturze polskiej od 1945 roku (s. 15-34)

Dorota Mazurczak (Poznań), Stosunki polsko-niemieckie w beletrystyce zachodnioniemieckiej w latach 1949-1980 (s. 35-58)

Roswitha Wisniewski (Heidelberg), Uwagi o niemieckojęzycznej literaturze Pomorza po 1945 roku (s. 59-85)

Erazm Kuźma (Szczecin), Rozważania nad polskojęzyczną literaturą na Pomorzu Zachodnim po 1945 roku (s. 87-104)

Carola L. Gottzmann (Leipzig), Hanna Stephan. Przewodnie motywy i tematyka jej twórczości (s. 105-126)

Jörg B. Bilke (Bad Rodach), Niechciane wspomnienia. Ucieczka i wypędzenie w literaturze NRD (s. 127-152)

Bożena Chołuj (Warszawa/Frankfurt nad Odrą), Literackie poszukiwania tożsamości drugiej generacji przesiedleńców w Szczecinie (Inga Iwasiów, Artur D. Liskowacki) (s. 153-166)

Jerzy Samp (Gdańsk), Pojednanie między Polakami i Niemcami w zwierciadle literatury gdańskiej (s. 167-179)

Jolanta Nitkowska-Węglarz (Słupsk), Jak poznawałam Pomorze – czyli próba rekonstrukcji regionalnej pamięci (s. 181-191)