kulice-budynek

Zeszyty Kulickie / Külzer Hefte 5

zeszyty-kulickie-5Zeszyty Kulickie / Külzer Hefte 5

Rodzinne Pomorze – dawniej i dziś/Heimat Pommern – einst und jetzt

Materiały konferencji w Kulicach, 14 – 18 września 2006

200 s., red. Lisaweta von Zitzewitz
Teksty w języku oryginału ze streszczeniem w języku niemieckim względnie polskim.
Kulice 2009
ISSN 1508-9207

Cena: 20,00 zł plus koszt przesyłki

ZAMÓW

 

Zawartość tomu:

Wstęp/ Vorwort
s. 9-18

CHARLOTTE PAWLOWITSCH-HUSSEIN: Nachdenken über Heimat.Heimatbewusstsein – Heimatdichtung.
Rozmyślania o małych ojczyznach i związanej z nimi tożsamości i poezji.
s. 19-37

JÓZEF BORZYSZKOWSKI: Kaszubi – Pomost między przeszłością a teraźniejszością Pomorza.
Die Kaschuben – Brücke zwischen Vergangenheit und Gegenwart Pommerns.
s. 38-51

ROSWITHA WISNIEWSKI: Darstellung des preußisch-kaschubischen Verhältnisses in Helene Blum-Gliewes Roman "Die Kaschubenbraut".
Obraz stosunków prusko-kaszubskich w powieści Heleny Blum-Gliewe Die Kaschubenbraut (Oblubienica Kaszuba).
s. 52-66

ALINA HUTNIKIEWICZ: Proces Osadnictwa na Pomorzu Zachodnim po 1945 r.
Der Prozess der Besiedlung Pommerns nach 1945.
s. 67-80

Ks. ZDZISŁAW LEC: Rola Kościoła katolickiego przy integracji osadników polskich na Pomorzu Zachodnim po 1945 r. (na przykładzie parafii w Goleniowie, Gryficach i Nowogardzie).
Die Rolle der katholischen Kirche bei der Integration der polnischen Neusiedler in Westpommern nach 1945 (am Beispiel der Gemeinden in Gollnow, Greifenberg und Naugard).
s. 81-95

RAFAŁ FOLTYN, DAWID GONCIARZ: Osadnictwo Polaków z Wileńszczyzny na Pomorzu Środkowym po 1945 r. Prezentacja kultury ekspatriantów w muzeach pomorskich na początku XXI wieku.
Die Ansiedlung von Polen aus dem Wilna-Gebiet in Mittelpommern nach 1945. Darstellung der Kultur der Expatriierten in pommerschen Museen zu Beginn des 21. Jahrhunderts.
s. 96-119

JANUSZ MIECZKOWSKI: Żydzi w krajobrazie społecznym Pomorza Zachodniego po 1945 r. Stan badań nad mniejszością.
Juden in der sozialen Landschaft Westpommerns nach 1945. Zum Stand der Forschungen über eine Minderheit.
s. 120-149

SABA KELLER: Tożsamość – Granica – Ojczyzna. Kim są ludzie na „ziemiach odzyskanych”?
Identität – Grenze – Vaterland. Wer sind die Menschen in den „wiedergewonnenen Gebieten“?
s. 150-158

ILSE GUDDEN-LÜDDEKE: Verständigungspolitische Arbeit der Pommerschen Landsmannschaft seit 1989.
Praca Ziomkostwa Pomorskiego na rzecz porozumienia od 1945 r.
s. 159-171

HALINA MATYNIA: Zaangażowanie Joannitów na Pomorzu w latach 1995 – 2006 na przykładzie działalności w Słupsku.
Das Engagement der Johanniter in Pommern in den Jahren 1995 – 2006 am Beispiel ihrer Tätigkeit in Stolp.
s. 172-185

ISABEL SELLHEIM: Zehn Jahre deutsch-polnische Zusammenarbeit auf dem Gebiet von Kunst und Kultur in Stolp.
Dziesięć lat współpracy w kulturze i sztuce w Słupsku.
s. 186-195