kulice-budynek

Zeszyty Kulickie / Külzer Hefte 6

zeszyty-kulickie-6Zeszyty Kulickie / Külzer Hefte 6

Rozważania nad Pomorzem i Polską w twórczości Theodora Fontane/ Reflexionen über Pommern und Polen im Werk Theodor Fontanes

Materiały dwóch konferencji nt. Th. Fontane w Kulicach w 2006 i 2007 r.

Wyd. Lisaweta von Zitzewitz Kulice 2010, 192 s.
Wszystkie teksty w języku niemieckim ze streszczeniem w języku polskim.

Cena: 38,00 zł plus koszt przesyłki

ZAMÓW

 

We „Wstępie“ do tego tomu pisze Hubertus Fischer:

Niemiecki pisarz Theodor Fontane wymaga „wschodniego” spojrzenia. Co prawda, Pomorze i Polska weszły w jego twórczość w różnoraki sposób, ale dopiero niedawno pewne powiązania i zarysy stały się bardziej widoczne. „Pomorze, o którym ma się, być może, nietrafne wyobrażenia” – to nie tylko kraina opisana w jego książce pt. Meine Kinderjahre [Moje lata dziecięce]; także w pismach, powieściach i fragmentach prozy Fontanego „kraina nad morzem” pozostawiła swoje ślady realne i fikcyjne. Jej dwie części, rozpościerające się po jednej i drugiej stronie Odry, stanowią dzisiaj most między Niemcami i Polską. W związku z tym spojrzenie na dzieło Fontanego z większej, polskiej części, dawnego „Pomorza Tylnego”, posiada sens wykraczający ponad konkretną „okazję”.

Takie „okazje” stworzyła w ubiegłych latach Akademia Europejska Kulice-Külz pod kierownictwem Lisawety von Zitzewitz. Wspólnie ze Stowarzyszeniem na rzecz wspierania współpracy niemiecko-polskiej zaprosiła dwa razy na seminaria poświęcone Theodorowi Fontane, które cieszyły się wysoką frekwencją. Goście z Polski oraz z Niemiec związani przeważnie z różnymi oddziałami Stowarzyszenia im. Theodora Fontane, w nich uczestniczyli – głosząc wykłady, zabierając głos w dyskusjach, udając się na wyprawy studyjne. Dla wielu z nich dorównywało to ekspedycji odkrywczej – niezaleznie od tego, czy pochodzili z tej czy tamtej strony Odry. Teraz mogą w tym uczestniczyć także czytelnicy niniejszego zbioru.

Świat Fontanego obejmuje również przestrzeń kulturową, która już nie należy do Niemiec. Jakąkolwiek drogę on sobie wybiera, czy drogę poprzez powieści, fragmenty prozy, wierszy lub listy: Fontane otwiera teraz także czytelnikowi polskiemu przeszłość, która w międzyczasie stała się po części jego własną. O tym świadczy np. nowa powieść Pawła Huelle o Gdańsku pt. Castorp, która właściwie składa się z dwóch powieści: Zauberberg [Czarodziejskiej Góry] Tomasza Manna oraz Effi Briest Theodora Fontane. Na samym końcu długiego przybliżania się, a wtedy w sumie raczej krótkiego spotkania między gdańskim studentem Hans Castorp i „Polką Wandą Pilecką, mającą dwadzieścia dziewięć lat, zamieszkałą w Warszawie”, czytamy: „Ona dała mu ten egzemplarz Effi Briest z zakładką przewodnika turystycznego wydawnictwa Brockhaus i delikatnie pocałowała go w czoło.” Niech to zdanie służy jako motto, pozyskujące temu zbiorowi wielu czytelników po jednej i drugiej stronie Odry.

 

Spis treści

GISELA HELLER (Teltow):
Theodor Fontane: Seine Kunst zu reisen und darüber zu schreiben (Theodor Fontane: Jego kunszt podróżowania i pisania o tym), S. 15-36

ELSBETH VAHLEFELD (Dorsten):
Theodor Fontanes Gefallen an „hexenhaften“ Wesen und sein Fragment Sidonie von Borcke (Zamiłowanie Theodora Fontane do „czarowniczych postaci“ i fragment jego powieści Sidonie von Borcke), S. 37-57

ANNA MARIA STUBY (Bremen):
Sidonia von Borcke als „femme fatale”in der Malerei der Präraffaeliten (Sidonia von Borcke jako „femme fatale“ w malarstwie prerafaelitów), S. 58-78

HUBERTUS FISCHER (Hannover):
Eine Novelle über den „pietistischen Conservatismus“. Theodor Fontanes Fragment Storch von Adebar im zeitgeschichtlichen Kontext betrachtet („Nowela“ o „pietystycznym konserwatyźmie“. Storch von Adebar – fragment powieści Theodora Fontane w kontekście mu współczesnym), S. 79-109

CHARLOTTE PAWLOWITSCH-HUSSEIN (Bonn):
Der Begriff der Ehre bei Theodor Fontane und bei dem ägyptischen Schriftsteller Yusuf Idris (Pojęcie „honoru“ u Theodora Fontane i egipskiego pisarza Yusuf Idris), S. 110-119

JAN PACHOLSKI (Wrocław):
Das Polenbild in Fontanes Kriegsbüchern und in den Wanderungen durch die Mark Brandenburg (Obraz Polaka w książkach wojennych i w Wędrówkach przez Marchię Brandenburską Theodora Fontane), S. 120-139

ROSWITHA WISNIEWSKI (Heidelberg):
Theodor Fontanes Polenlieder im Kontext der deutschen Begeisterung für den polnischen Aufstand 1830/31 (Polenlieder – tak zwane pieśni o Polsce Theodora Fontane w kontekście niemieckiego zachwytu dla polskiego powstania narodowego 1830/31), S.140-161

RAFAŁ BISKUP (Wrocław):
Polnische Romantik. Ergänzungen zum Vortrag von Roswitha Wisniewski (Polski Romantzym. Adnotacje do wykładu Roswithy Wisniewski), S. 162-165

MARTYNA ROGULSKA (Wrocław):
Drei große Nationaldramen. Der Einfluss des gescheiterten Novemberaufstands (1830/31) auf das literarische Schaffen der Polen. Ergänzungen zum Vortrag von Roswitha Wisniewski (Trzy wielkie dramaty narodowe. Wpływ upadłego powstania listopadowego (1830/31) na twórczość literacką Polaków. Adnotacje do wykładu Roswithy Wisniewski), S. 166-169

BARBARA WIDAWSKA (Słupsk):
Die preußisch-polnischen Familienbeziehungen in Fontanes Roman Vor dem Sturm (Prusko-polskie stosunki rodzinne w powieści Vor dem Sturm Theodora Fontane), S. 170-185

Polnische Ausgaben der Werke Theodor Fontanes (Polskie wydania dzieł Theodora Fontane), S. 186-187