kulice-budynek

Zeszyty Kulickie / Külzer Hefte 6

zeszyty-kulickie-6Zeszyty Kulickie / Külzer Hefte 6

Rozważania nad Pomorzem i Polską w twórczości Theodora Fontane/ Reflexionen über Pommern und Polen im Werk Theodor Fontanes

Materiały dwóch konferencji nt. Th. Fontane w Kulicach w 2006 i 2007 r.

Wyd. Lisaweta von Zitzewitz Kulice 2010, 192 s.
Wszystkie teksty w języku niemieckim ze streszczeniem w języku polskim.

Cena: 38,00 zł plus koszt przesyłki

ZAMÓW

 

We „Wstępie“ do tego tomu pisze Hubertus Fischer:

Niemiecki pisarz Theodor Fontane wymaga „wschodniego” spojrzenia. Co prawda, Pomorze i Polska weszły w jego twórczość w różnoraki sposób, ale dopiero niedawno pewne powiązania i zarysy stały się bardziej widoczne. „Pomorze, o którym ma się, być może, nietrafne wyobrażenia” – to nie tylko kraina opisana w jego książce pt. Meine Kinderjahre [Moje lata dziecięce]; także w pismach, powieściach i fragmentach prozy Fontanego „kraina nad morzem” pozostawiła swoje ślady realne i fikcyjne. Jej dwie części, rozpościerające się po jednej i drugiej stronie Odry, stanowią dzisiaj most między Niemcami i Polską. W związku z tym spojrzenie na dzieło Fontanego z większej, polskiej części, dawnego „Pomorza Tylnego”, posiada sens wykraczający ponad konkretną „okazję”.

Takie „okazje” stworzyła w ubiegłych latach Akademia Europejska Kulice-Külz pod kierownictwem Lisawety von Zitzewitz. Wspólnie ze Stowarzyszeniem na rzecz wspierania współpracy niemiecko-polskiej zaprosiła dwa razy na seminaria poświęcone Theodorowi Fontane, które cieszyły się wysoką frekwencją. Goście z Polski oraz z Niemiec związani przeważnie z różnymi oddziałami Stowarzyszenia im. Theodora Fontane, w nich uczestniczyli – głosząc wykłady, zabierając głos w dyskusjach, udając się na wyprawy studyjne. Dla wielu z nich dorównywało to ekspedycji odkrywczej – niezaleznie od tego, czy pochodzili z tej czy tamtej strony Odry. Teraz mogą w tym uczestniczyć także czytelnicy niniejszego zbioru.

Świat Fontanego obejmuje również przestrzeń kulturową, która już nie należy do Niemiec. Jakąkolwiek drogę on sobie wybiera, czy drogę poprzez powieści, fragmenty prozy, wierszy lub listy: Fontane otwiera teraz także czytelnikowi polskiemu przeszłość, która w międzyczasie stała się po części jego własną. O tym świadczy np. nowa powieść Pawła Huelle o Gdańsku pt. Castorp, która właściwie składa się z dwóch powieści: Zauberberg [Czarodziejskiej Góry] Tomasza Manna oraz Effi Briest Theodora Fontane. Na samym końcu długiego przybliżania się, a wtedy w sumie raczej krótkiego spotkania między gdańskim studentem Hans Castorp i „Polką Wandą Pilecką, mającą dwadzieścia dziewięć lat, zamieszkałą w Warszawie”, czytamy: „Ona dała mu ten egzemplarz Effi Briest z zakładką przewodnika turystycznego wydawnictwa Brockhaus i delikatnie pocałowała go w czoło.” Niech to zdanie służy jako motto, pozyskujące temu zbiorowi wielu czytelników po jednej i drugiej stronie Odry.

 

Spis treści

GISELA HELLER (Teltow):
Theodor Fontane: Seine Kunst zu reisen und darüber zu schreiben (Theodor Fontane: Jego kunszt podróżowania i pisania o tym), S. 15-36

ELSBETH VAHLEFELD (Dorsten):
Theodor Fontanes Gefallen an „hexenhaften“ Wesen und sein Fragment Sidonie von Borcke (Zamiłowanie Theodora Fontane do „czarowniczych postaci“ i fragment jego powieści Sidonie von Borcke), S. 37-57

ANNA MARIA STUBY (Bremen):
Sidonia von Borcke als „femme fatale”in der Malerei der Präraffaeliten (Sidonia von Borcke jako „femme fatale“ w malarstwie prerafaelitów), S. 58-78

HUBERTUS FISCHER (Hannover):
Eine Novelle über den „pietistischen Conservatismus“. Theodor Fontanes Fragment Storch von Adebar im zeitgeschichtlichen Kontext betrachtet („Nowela“ o „pietystycznym konserwatyźmie“. Storch von Adebar – fragment powieści Theodora Fontane w kontekście mu współczesnym), S. 79-109

CHARLOTTE PAWLOWITSCH-HUSSEIN (Bonn):
Der Begriff der Ehre bei Theodor Fontane und bei dem ägyptischen Schriftsteller Yusuf Idris (Pojęcie „honoru“ u Theodora Fontane i egipskiego pisarza Yusuf Idris), S. 110-119

JAN PACHOLSKI (Wrocław):
Das Polenbild in Fontanes Kriegsbüchern und in den Wanderungen durch die Mark Brandenburg (Obraz Polaka w książkach wojennych i w Wędrówkach przez Marchię Brandenburską Theodora Fontane), S. 120-139

ROSWITHA WISNIEWSKI (Heidelberg):
Theodor Fontanes Polenlieder im Kontext der deutschen Begeisterung für den polnischen Aufstand 1830/31 (Polenlieder – tak zwane pieśni o Polsce Theodora Fontane w kontekście niemieckiego zachwytu dla polskiego powstania narodowego 1830/31), S.140-161

RAFAŁ BISKUP (Wrocław):
Polnische Romantik. Ergänzungen zum Vortrag von Roswitha Wisniewski (Polski Romantzym. Adnotacje do wykładu Roswithy Wisniewski), S. 162-165

MARTYNA ROGULSKA (Wrocław):
Drei große Nationaldramen. Der Einfluss des gescheiterten Novemberaufstands (1830/31) auf das literarische Schaffen der Polen. Ergänzungen zum Vortrag von Roswitha Wisniewski (Trzy wielkie dramaty narodowe. Wpływ upadłego powstania listopadowego (1830/31) na twórczość literacką Polaków. Adnotacje do wykładu Roswithy Wisniewski), S. 166-169

BARBARA WIDAWSKA (Słupsk):
Die preußisch-polnischen Familienbeziehungen in Fontanes Roman Vor dem Sturm (Prusko-polskie stosunki rodzinne w powieści Vor dem Sturm Theodora Fontane), S. 170-185

Polnische Ausgaben der Werke Theodor Fontanes (Polskie wydania dzieł Theodora Fontane), S. 186-187

Polityka prywatności

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie zgody poprzez kliknięcie przycisku „Potwierdzam, że zapoznałem się z polityką prywatności i cookies”.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/45/WE, zwanego dalej „RODO” informuje się, że:

 1. Administrator danych:
  Administratorem danych jest Fundacja Akademia Europejska Kulice-Kuelz (dalej zwana Fundacja AEKK), ul. Podhalańska 12/9, 70-452 Szczecin, NIP: 859-00-10-669, REGON: 810685287, KRS: 0000100524.
 2. Inspektor Ochrony Danych:
  Dane dotyczące Inspektora Ochrony Danych są dostępne na stronie internetowej Fundacji AEKK w zakładce „Kontakt/Inspektor Ochrony Danych”.
 3. Kategorie danych osobowych:
  Fundacja AEKK przetwarza dane osobowe pozyskane od osób, których dane dotyczą. Są to: dane niezbędne do zawierania i wykonywania umów, porozumień, wydawania zaświadczeń; dane osób uczestniczących w projektach edukacyjnych; dane ekip telewizyjnych i akredytacje dziennikarskie.
 4. Cel przetwarzania danych i podstawy prawne:
  Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Fundację AEKK w celach realizacji statutowych działań Fundacji AEKK, w szczególności do celów:
  1. rekrutacji na wolne miejsca pracy, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c RODO,
  2. zawierania i wykonywania umów, porozumień, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b RODO,
  3. realizacji działalności edukacyjnej na podstawie art. 6 ust. 1 pkt e RODO,
  4. realizacji działalności informacyjnej na podstawie art. 6 ust. 1 pkt d i e RODO,
  5. realizacji zadań związanych z upowszechnianiem historii Fundacji AEKK na podstawie art. 6 ust. 1 pkt d i e RODO,
  6. realizacji działalności wystawienniczej na podstawie art. 6 ust. 1 pkt d i e RODO,
  7. realizacji dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f RODO.
 5. Udostępnianie danych osobowych:
  Państwa dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Fundacji AEKK np. podwykonawcom, usługodawcom, instytucjom współpracującym, operatorom pocztowym, kurierom, bankom, przewoźnikom oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa – tylko w przypadku, gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowne podstawy prawne.
 6. Okres przechowywania danych:
  Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres:
  1. trwania procesu rekrutacji na wolne miejsca pracy i do 12 miesięcy po jej zakończeniu, a po jego upływie przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązku prawnego przez Fundację AEKK wynikającego z przepisów kancelaryjno-archiwalnych,
  2. realizacji i obowiązywania umów-porozumień – do momentu wygaśnięcia prawa do roszczeń, a po jego upływie przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązku prawnego przez Fundację AEKK wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych lub kancelaryjno-archiwalnych,
  3. realizacji działalności edukacyjnej, przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązku prawnego przez Fundację AEKK wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych lub kancelaryjno-archiwalnych,
  4. realizacji działalności informacyjnej przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązku prawnego przez Fundację AEKK wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych lub kancelaryjno-archiwalnych,
  5. realizacji zadań związanych z upowszechnianiem historii Fundacji AEKK do momentu realizacji zamierzonego celu, a po jego upływie przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązku prawnego przez Fundację AEKK wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych lub kancelaryjno-archiwalnych,
  6. realizacji działalności wystawienniczej do momentu realizacji zamierzonego celu, a po jego upływie przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązku prawnego przez Fundację AEKK wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych lub kancelaryjno-archiwalnych, niezbędny do wypełnienia obowiązku prawnego przez Fundację AEKK wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych lub kancelaryjno-archiwalnych,
  7. w bazach dziennikarzy przez okres 5 lat następujących po dacie rejestracji w tych bazach, a po jego upływie przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązku prawnego przez Fundację AEKK wynikającego z przepisów lub kancelaryjno-archiwalnych,
  8. w bazach kontrahentów Fundacji AEKK do momentu realizacjizamierzonego celu, a po jego upływie przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązku prawnego przez Fundację AEKK wynikającego z przepisów lub kancelaryjno-archiwalnych,
  9. realizacji dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń, do momentu wygaśnięcia prawa do roszczeń, a po jego upływie przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązku prawnego przez Fundację AEKK wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych lub kancelaryjno-archiwalnych.

  Dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.

 7. Przysługujące prawa:
  W związku z przetwarzaniem przez Fundację AEKK danych osobowych przysługuje Państwu:
  1. prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w tym profilowania,
  2. prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy Fundacja AEKK będzie przetwarzała Państwa dane osobowe w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie elektronicznej na adres mailowy: akademiakulice@pro.onet.pl,
  3. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza zapisy RODO.
 8. Wymóg podania danych:
  Podanie przez Państwa danych osobowych stanowi warunek realizacji celów określonych w pkt. 4. Jesteście Państwo zobowiązani do ich podania, a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości podjęcia działań zmierzających do realizacji celów określonych w pkt. 4.
 9. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie:
  Fundacja AEKK nie profiluje danych osobowych, ktore zostały jej przekazane.

Polityka cookies

Szanowni Państwo!

Chronimy prywatność osób odwiedzających naszą witrynę internetową na zasadach określonych w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zm.). Państwa dane będą w pełni chronione na zasadach ujętych w ww. ustawie.

W trakcie wizyty na nszej stronie, na Państwa komputerze zapisane zostaną fragmenty kodu zwane ciasteczkami czyli z angielskiego Cookies. Pliki Cookies nie służą do przetwarzania danych osobowych, a ich zawartość nie pozwala na identyfikację użytkownika. Służą one do zapewnienia optymalnej obsługi Państwa wizyty na naszej stronie oraz umożliwiają szybszy i łatwiejszy dostęp do informacji. Informacje jakie zostaną pozyskane przez Państwa wizyty na nszej stronie posłużą jedynie do opracowania statystyk poprzez narzędzia analityczne Google. Dzięki informacjom ze statystyk będziemy mogli udoskonalać naszą stronę.

Możecie Państwo zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej, aby dostawać powiadomienia kiedy otrzymujecie cookies lub by przeglądarka blokowała wysyłanie cookies. Należy jednak pamiętać, że blokując cookies blokujcie Państwo dostęp do pewnych funkcjonalności.