kulice-budynek

Zeszyty Kulickie

Począwszy od 1999 r. Fundacja Akademia Europejska Kulice-Külz wydaje serię naukową pt. „Zeszyty Kulickie / Külzer Hefte“, w której to opublikowane są materiały wybranych konferencji.

Zeszyty Kulickie / Külzer Hefte 12

zeszyty kulickie 12Zeszyty Kulickie/ Külzer Hefte 12

Pomorze Wschodnie za czasów panowania Gryfitów
Ostpommern zur Zeit der Greifenherrschaft

 

312 s., ilustracje i mapy
Red.: Lisaweta von Zitzewitz
Teksty w języku oryginalnym ze streszczeniem w języku polskim względnie niemieckim
Szczecin 2017
ISBN 978-83-946698-0-5

ZAMÓW

Zeszyty Kulickie / Külzer Hefte 11

zeszyty kulickie 11Zeszyty Kulickie/ Külzer Hefte 11

Pierwsza wojna światowa w kontekście stosunków polsko-niemieckich
Der Erste Weltkrieg unter dem Gesichtspunkt der deutsch-polnischen Beziehungen

Materiały konferencji w Trzygłowie i Kulicach, 13-15 września 2012 r.

170 s., 1 il.
Red.: Lisaweta von Zitzewitz
Teksty w języku niemieckim ze streszczeniem w języku polskim
Szczecin 2015
ISBN 978-83-935718-7-1

Cena: 25,00 PLN plus koszt przesyłki

ZAMÓW

Zeszyty Kulickie / Külzer Hefte 10

zeszyty kulickie 10Zeszyty Kulickie/ Külzer Hefte 10

Rodzina Wisniewski ze Słupska –
Szkice biograficzne
Familie Wisniewski aus Stolp –
Biographische Skizzen

246 s., liczne reprodukcje

166 s., 61 il.
Red.: Lisaweta von Zitzewitz
Teksty w języku niemieckim i polskim
Szczecin 2015
ISBN 978-83-935718-6-4

Cena: 40,00 PLN plus koszt przesyłki

ZAMÓW

Zeszyty Kulickie / Külzer Hefte 9

zeszyty-kulickie-9Zeszyty Kulickie/ Külzer Hefte 9

Pierwsze Spotkanie Kulickie poświęcone dziejom Ziemi Nowogardzkiej/
Erste Külzer Begegnung zur Geschichte des Naugarder Landes

Materiały konferencji w Kulicach, 6-7.03.2010 r.

246 s., liczne reprodukcje
Red. Lisaweta von Zitzewitz
Wszystkie teksty w języku polskim ze streszczeniem w języku niemieckim.
Kulice 2012
ISSN 1508-9207

Cena: 25,00 zł plus koszt przesyłki

ZAMÓW

Zeszyty Kulickie / Külzer Hefte 8

zeszyty-kulickie-8Zeszyty Kulickie / Külzer Hefte 8

Oddziaływanie rewolucji lat 1848/49 na prowincję Pomorze/
Die Revolution 1848/49 in ihren Auswirkungen auf die Provinz Pommern

Materiały konferencji w Kulicach, 9 – 11 października 2009 r.

Wyd.: Lisaweta von Zitzewitz, 286 stron, Kulice 2011

(nakład wyczerpany)

Zeszyty Kulickie / Külzer Hefte 7

zeszyty-kulickie-7Zeszyty Kulickie / Külzer Hefte 7

Deficyt demokracji czy zakłócenia w reprezentacji?/ Demokratiedefizit oder Repräsentationsstörung? – Przyczynki politologiczne do analizy prawicowego ekstremizmu w Meklemburgii-Pomorza Przedniego i Pomorzu Zachodnim

Materiały konferencji w Kulicach, 26 – 28.10.2007

Wyd. Lisaweta von Zitzewitz, 224 s., Kulice 2010
Teksty w języku originału ze streszczeniem polskim względnie niemieckim.

Cena: 20,00 zł plus koszt przesyłki

ZAMÓW

Zeszyty Kulickie / Külzer Hefte 6

zeszyty-kulickie-6Zeszyty Kulickie / Külzer Hefte 6

Rozważania nad Pomorzem i Polską w twórczości Theodora Fontane/ Reflexionen über Pommern und Polen im Werk Theodor Fontanes

Materiały dwóch konferencji nt. Th. Fontane w Kulicach w 2006 i 2007 r.

Wyd. Lisaweta von Zitzewitz Kulice 2010, 192 s.
Wszystkie teksty w języku niemieckim ze streszczeniem w języku polskim.

Cena: 38,00 zł plus koszt przesyłki

ZAMÓW

Zeszyty Kulickie / Külzer Hefte 5

zeszyty-kulickie-5Zeszyty Kulickie / Külzer Hefte 5

Rodzinne Pomorze – dawniej i dziś/Heimat Pommern – einst und jetzt

Materiały konferencji w Kulicach, 14 – 18 września 2006

200 s., red. Lisaweta von Zitzewitz
Teksty w języku oryginału ze streszczeniem w języku niemieckim względnie polskim.
Kulice 2009
ISSN 1508-9207

Cena: 20,00 zł plus koszt przesyłki

ZAMÓW

Zeszyty Kulickie / Külzer Hefte 4

zeszyty-kulickie-4Zeszyty Kulickie / Külzer Hefte 4

Pomorze w literaturze po 1945 roku

Materiały z konferencji w Kulicach, 11-14 września 2003.

Wyd. Lisaweta von Zitzewitz, 204 s. z licznymi reprodukcjami, Kulice 2005
Cena: 15,00 zł plus koszt przesyłki

ZAMÓW

Zeszyty Kulickie / Külzer Hefte 3

zeszyty-kulickie-3Zeszyty Kulickie / Külzer Hefte 3

Pommern in der Literatur nach 1945

Materiały z konferencji w Kulicach, 11-14 września 2003.

Wyd. Lisaweta von Zitzewitz, 268 s. z licznymi reprodukcjami, Kulice 2005
Cena: 25,00 zł plus koszt przesyłki

ZAMÓW

Polityka prywatności

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie zgody poprzez kliknięcie przycisku „Potwierdzam, że zapoznałem się z polityką prywatności i cookies”.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/45/WE, zwanego dalej „RODO” informuje się, że:

 1. Administrator danych:
  Administratorem danych jest Fundacja Akademia Europejska Kulice-Kuelz (dalej zwana Fundacja AEKK), ul. Podhalańska 12/9, 70-452 Szczecin, NIP: 859-00-10-669, REGON: 810685287, KRS: 0000100524.
 2. Inspektor Ochrony Danych:
  Dane dotyczące Inspektora Ochrony Danych są dostępne na stronie internetowej Fundacji AEKK w zakładce „Kontakt/Inspektor Ochrony Danych”.
 3. Kategorie danych osobowych:
  Fundacja AEKK przetwarza dane osobowe pozyskane od osób, których dane dotyczą. Są to: dane niezbędne do zawierania i wykonywania umów, porozumień, wydawania zaświadczeń; dane osób uczestniczących w projektach edukacyjnych; dane ekip telewizyjnych i akredytacje dziennikarskie.
 4. Cel przetwarzania danych i podstawy prawne:
  Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Fundację AEKK w celach realizacji statutowych działań Fundacji AEKK, w szczególności do celów:
  1. rekrutacji na wolne miejsca pracy, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c RODO,
  2. zawierania i wykonywania umów, porozumień, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b RODO,
  3. realizacji działalności edukacyjnej na podstawie art. 6 ust. 1 pkt e RODO,
  4. realizacji działalności informacyjnej na podstawie art. 6 ust. 1 pkt d i e RODO,
  5. realizacji zadań związanych z upowszechnianiem historii Fundacji AEKK na podstawie art. 6 ust. 1 pkt d i e RODO,
  6. realizacji działalności wystawienniczej na podstawie art. 6 ust. 1 pkt d i e RODO,
  7. realizacji dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f RODO.
 5. Udostępnianie danych osobowych:
  Państwa dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Fundacji AEKK np. podwykonawcom, usługodawcom, instytucjom współpracującym, operatorom pocztowym, kurierom, bankom, przewoźnikom oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa – tylko w przypadku, gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowne podstawy prawne.
 6. Okres przechowywania danych:
  Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres:
  1. trwania procesu rekrutacji na wolne miejsca pracy i do 12 miesięcy po jej zakończeniu, a po jego upływie przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązku prawnego przez Fundację AEKK wynikającego z przepisów kancelaryjno-archiwalnych,
  2. realizacji i obowiązywania umów-porozumień – do momentu wygaśnięcia prawa do roszczeń, a po jego upływie przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązku prawnego przez Fundację AEKK wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych lub kancelaryjno-archiwalnych,
  3. realizacji działalności edukacyjnej, przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązku prawnego przez Fundację AEKK wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych lub kancelaryjno-archiwalnych,
  4. realizacji działalności informacyjnej przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązku prawnego przez Fundację AEKK wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych lub kancelaryjno-archiwalnych,
  5. realizacji zadań związanych z upowszechnianiem historii Fundacji AEKK do momentu realizacji zamierzonego celu, a po jego upływie przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązku prawnego przez Fundację AEKK wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych lub kancelaryjno-archiwalnych,
  6. realizacji działalności wystawienniczej do momentu realizacji zamierzonego celu, a po jego upływie przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązku prawnego przez Fundację AEKK wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych lub kancelaryjno-archiwalnych, niezbędny do wypełnienia obowiązku prawnego przez Fundację AEKK wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych lub kancelaryjno-archiwalnych,
  7. w bazach dziennikarzy przez okres 5 lat następujących po dacie rejestracji w tych bazach, a po jego upływie przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązku prawnego przez Fundację AEKK wynikającego z przepisów lub kancelaryjno-archiwalnych,
  8. w bazach kontrahentów Fundacji AEKK do momentu realizacjizamierzonego celu, a po jego upływie przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązku prawnego przez Fundację AEKK wynikającego z przepisów lub kancelaryjno-archiwalnych,
  9. realizacji dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń, do momentu wygaśnięcia prawa do roszczeń, a po jego upływie przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązku prawnego przez Fundację AEKK wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych lub kancelaryjno-archiwalnych.

  Dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.

 7. Przysługujące prawa:
  W związku z przetwarzaniem przez Fundację AEKK danych osobowych przysługuje Państwu:
  1. prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w tym profilowania,
  2. prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy Fundacja AEKK będzie przetwarzała Państwa dane osobowe w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie elektronicznej na adres mailowy: akademiakulice@pro.onet.pl,
  3. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza zapisy RODO.
 8. Wymóg podania danych:
  Podanie przez Państwa danych osobowych stanowi warunek realizacji celów określonych w pkt. 4. Jesteście Państwo zobowiązani do ich podania, a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości podjęcia działań zmierzających do realizacji celów określonych w pkt. 4.
 9. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie:
  Fundacja AEKK nie profiluje danych osobowych, ktore zostały jej przekazane.

Polityka cookies

Szanowni Państwo!

Chronimy prywatność osób odwiedzających naszą witrynę internetową na zasadach określonych w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zm.). Państwa dane będą w pełni chronione na zasadach ujętych w ww. ustawie.

W trakcie wizyty na nszej stronie, na Państwa komputerze zapisane zostaną fragmenty kodu zwane ciasteczkami czyli z angielskiego Cookies. Pliki Cookies nie służą do przetwarzania danych osobowych, a ich zawartość nie pozwala na identyfikację użytkownika. Służą one do zapewnienia optymalnej obsługi Państwa wizyty na naszej stronie oraz umożliwiają szybszy i łatwiejszy dostęp do informacji. Informacje jakie zostaną pozyskane przez Państwa wizyty na nszej stronie posłużą jedynie do opracowania statystyk poprzez narzędzia analityczne Google. Dzięki informacjom ze statystyk będziemy mogli udoskonalać naszą stronę.

Możecie Państwo zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej, aby dostawać powiadomienia kiedy otrzymujecie cookies lub by przeglądarka blokowała wysyłanie cookies. Należy jednak pamiętać, że blokując cookies blokujcie Państwo dostęp do pewnych funkcjonalności.