kulice-budynek

Zeszyty Kulickie

Począwszy od 1999 r. Fundacja Akademia Europejska Kulice-Külz wydaje serię naukową pt. „Zeszyty Kulickie / Külzer Hefte“, w której to opublikowane są materiały wybranych konferencji.

Zeszyty Kulickie / Külzer Hefte 11

zeszyty kulickie 11Zeszyty Kulickie/ Külzer Hefte 11

Pierwsza wojna światowa w kontekście stosunków polsko-niemieckich
Der Erste Weltkrieg unter dem Gesichtspunkt der deutsch-polnischen Beziehungen

Materiały konferencji w Trzygłowie i Kulicach, 13-15 września 2012 r.

170 s., 1 il.
Red.: Lisaweta von Zitzewitz
Teksty w języku niemieckim ze streszczeniem w języku polskim
Szczecin 2015
ISBN 978-83-935718-7-1

Cena: 25,00 PLN plus koszt przesyłki

ZAMÓW

Zeszyty Kulickie / Külzer Hefte 10

zeszyty kulickie 10Zeszyty Kulickie/ Külzer Hefte 10

Rodzina Wisniewski ze Słupska –
Szkice biograficzne
Familie Wisniewski aus Stolp –
Biographische Skizzen

246 s., liczne reprodukcje

166 s., 61 il.
Red.: Lisaweta von Zitzewitz
Teksty w języku niemieckim i polskim
Szczecin 2015
ISBN 978-83-935718-6-4

Cena: 40,00 PLN plus koszt przesyłki

ZAMÓW

Zeszyty Kulickie / Külzer Hefte 9

zeszyty-kulickie-9Zeszyty Kulickie/ Külzer Hefte 9

Pierwsze Spotkanie Kulickie poświęcone dziejom Ziemi Nowogardzkiej/
Erste Külzer Begegnung zur Geschichte des Naugarder Landes

Materiały konferencji w Kulicach, 6-7.03.2010 r.

246 s., liczne reprodukcje
Red. Lisaweta von Zitzewitz
Wszystkie teksty w języku polskim ze streszczeniem w języku niemieckim.
Kulice 2012
ISSN 1508-9207

Cena: 25,00 zł plus koszt przesyłki

ZAMÓW

Zeszyty Kulickie / Külzer Hefte 8

zeszyty-kulickie-8Zeszyty Kulickie / Külzer Hefte 8

Oddziaływanie rewolucji lat 1848/49 na prowincję Pomorze/
Die Revolution 1848/49 in ihren Auswirkungen auf die Provinz Pommern

Materiały konferencji w Kulicach, 9 – 11 października 2009 r.

Wyd.: Lisaweta von Zitzewitz, 286 stron, Kulice 2011

(nakład wyczerpany)

Zeszyty Kulickie / Külzer Hefte 7

zeszyty-kulickie-7Zeszyty Kulickie / Külzer Hefte 7

Deficyt demokracji czy zakłócenia w reprezentacji?/ Demokratiedefizit oder Repräsentationsstörung? – Przyczynki politologiczne do analizy prawicowego ekstremizmu w Meklemburgii-Pomorza Przedniego i Pomorzu Zachodnim

Materiały konferencji w Kulicach, 26 – 28.10.2007

Wyd. Lisaweta von Zitzewitz, 224 s., Kulice 2010
Teksty w języku originału ze streszczeniem polskim względnie niemieckim.

Cena: 20,00 zł plus koszt przesyłki

ZAMÓW

Zeszyty Kulickie / Külzer Hefte 6

zeszyty-kulickie-6Zeszyty Kulickie / Külzer Hefte 6

Rozważania nad Pomorzem i Polską w twórczości Theodora Fontane/ Reflexionen über Pommern und Polen im Werk Theodor Fontanes

Materiały dwóch konferencji nt. Th. Fontane w Kulicach w 2006 i 2007 r.

Wyd. Lisaweta von Zitzewitz Kulice 2010, 192 s.
Wszystkie teksty w języku niemieckim ze streszczeniem w języku polskim.

Cena: 38,00 zł plus koszt przesyłki

ZAMÓW

Zeszyty Kulickie / Külzer Hefte 5

zeszyty-kulickie-5Zeszyty Kulickie / Külzer Hefte 5

Rodzinne Pomorze – dawniej i dziś/Heimat Pommern – einst und jetzt

Materiały konferencji w Kulicach, 14 – 18 września 2006

200 s., red. Lisaweta von Zitzewitz
Teksty w języku oryginału ze streszczeniem w języku niemieckim względnie polskim.
Kulice 2009
ISSN 1508-9207

Cena: 20,00 zł plus koszt przesyłki

ZAMÓW

Zeszyty Kulickie / Külzer Hefte 4

zeszyty-kulickie-4Zeszyty Kulickie / Külzer Hefte 4

Pomorze w literaturze po 1945 roku

Materiały z konferencji w Kulicach, 11-14 września 2003.

Wyd. Lisaweta von Zitzewitz, 204 s. z licznymi reprodukcjami, Kulice 2005
Cena: 15,00 zł plus koszt przesyłki

ZAMÓW

Zeszyty Kulickie / Külzer Hefte 3

zeszyty-kulickie-3Zeszyty Kulickie / Külzer Hefte 3

Pommern in der Literatur nach 1945

Materiały z konferencji w Kulicach, 11-14 września 2003.

Wyd. Lisaweta von Zitzewitz, 268 s. z licznymi reprodukcjami, Kulice 2005
Cena: 25,00 zł plus koszt przesyłki

ZAMÓW

Zeszyty Kulickie / Külzer Hefte 2

zeszyty-kulickie-2Zeszyty Kulickie / Külzer Hefte 2

Z dziejów chrześcijaństwa na Pomorzu/ Aus der Geschichte des Christentums in Pommern

Materiały z konferencji w Kulicach, 19 - 22 października 2000 r.

Wyd. Lisaweta von Zitzewitz, 325 str. z licznymi rycinami i mapkami
Kulice 2001 r.

(nakład wyczerpany)