kulice-budynek

KULICE | KÜLZ

kulice-kulzLisaweta von Zitzewitz

Zamki i ogrody w województwie zachodniopomorskim nr 1

KULICE | KÜLZ

32 + XVI s., 44 il.
Język: polski i niemiecki
Kulice-Szczecin-Berlin 2013
ISBN 978-83-935718-0-2
Cena: 19,90 PLN plus koszt przesyłki

ZAMÓW

KULICE | KÜLZ
Gm. Nowogard, powiat goleniowski

Pałac wybudowany w latach 1848-1882 przez Bernharda von Bismarcka, brata Kanclerza Rzeszy Niemieckiej, Ottona von Bismarcka, w stylu klasycystycznym. Do końca II wojny światowej w posiadaniu rodziny von Bismarck.
Po okresie pegeerowskim (1945-1992), w latach 1994-1995 odbudowa na zlecenie polskiej fundacji założonej przez ostatniego niemieckiego właściciela majątku, Philippa von Bismarcka, z środków wyasygnowanych przez niemieckie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej. Od 1995 r. do 2012 r. siedziba Fundacji Akademii Europejskiej Kulice-Külz złączona z polsko-niemieckim ośrodkiem konferencyjnym.
Od 2002 r. własność Uniwersytetu Szczecińskiego, który w 2012 r. wypowiedział umowę zawartą z Fundacją Akademią Europejską Kulice-Külz, aby sprzedać założenie.