kulice-budynek

Akademia kulicka

Elsbeth VAHLEFELD, 15-jähriges Jubiläum der Europäischen Akademie Külz-Kulice am 25. September 2010 http://www.stolp.de/nachrichtenleser/europaeische-akademie.html

Robert RYSS, 15 lat pro publico bono (Gazeta Chojeńska 28.09.2010) http://www.gazetachojenska.pl/gazeta.php?numer=10-39&temat=2#

NAUGARDER KREIS, 15 Jahre Europäische Akademie Külz-Kulice im polnischen Westpommern (2010) http://www.naugarder-kreis.de/15-jahre-europaische-akademie-kulz-%E2%80%93-kulice-im-polnischen-westpommern

Bogdan TWARDOCHLEB, Kulice „naszych Bismarcków“ – W stronę dialogu (Kurier Szczeciński 25.08.2009) http://transodra-online.net/de/node/5377

Andrzej ŁAZOWSKI, Akademia pojednania (13.05.2005) http://www.pomorzezachodnie.com.pl/art/290/artykul/3376.dhtml

Andrzej CZUBA, Matecznik (Rzeczpospolita 07.05.1998) http://new-arch.rp.pl/artykul/172847_Matecznik.html