kulice-budynek

Konferencje, seminaria i spotkania polsko-niemieckie

Bożena KUSZELA, „Pęzino/ Pansin”. To szczęście, że mamy taki zamek (stargardzka.pl 26.06.2014) http://www.stargardzka.pl/kultura/3481-pzinopansin-to-szczcie-e-mamy-taki-zamek-.html

Spotkanie z panią Lisawetą von Zitzewitz (Miejska Biblioteka Publiczna im. Stefana Żeromskiego w Nowogardzie, 4.06.2014) http://www.nowogard.naszabiblioteka.com/n,spotkanie-z-pania-lisaweta-von-zitzewitz

Pierwsza wojna światowa w kontekście stosunków polsko-niemieckich (wrzesień 2012 r.) http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/beitraeger/id=59423

Solidarność jako podstawowa wartość społeczna. Teoria i praktyka solidarnego działania w Polsce i w Niemczech (czerwiec 2012 r.) https://www.h-net.org/reviews/showrev.php?id=37291

pdfDrugie spotkanie kulickie poświęcone dziejom ziemi nowogardzkiej (czerwiec 2012 r.)

Wsie i krajobrazy Pomorza Zachodniego w kontekście pruskiej, niemieckiej i polskiej historii (kwiecień 2012 r.) Pomorskie krajobrazy, http://kulturportal-west-ost.eu/korrespondenzen/die-unbestandigkeit-der-bodenstandigkeit

jpgSpotkanie opłatkowe w Kulicach (grudzień 2011 r.)

Pomorze Wschodnie za czasów dynastii Gryfitów (październik 2011 r.) http://h-net.msu.edu/cgi-bin/logbrowse.pl?trx=vx&list=h-soz-u-kult&month=1109&week=d&msg=EZFV6o2/4aMypPWZsn1TVA&user=&pw=

Kolokwium dot. cyklu publikacji o założeniach dworskich i dworach na terenie województwa zachodniopomorskiego (wrzesień 2011 r.) http://www.transodra-online.net/de/node/14412

pdfArchitektura i architekci na Pomorzu na przestrzeni wieków (maj 2011 r.)

Pomorscy artyści w XX i XXI wieku (maj 2010) http://www.stolp.de/terminleser/kunsthistorisches_seminar_kuelz.html

Pierwsze spotkanie kulickie poświęcone dziejom ziemi nowogardzkiej (marzec 2010 r.)

Rozmowa trzech pokoleń na temat wojny – przesiedleń – integracji – pojednania (październik 2009 r.) http://www.h-net.org/reviews/showrev.php?id=28720

pdfDie Revolution 1848/49 in ihren Auswirkungen auf die Provinz Pommern [Oddziaływanie rewolucji lat 1848/49 na prowincję Pomorze] (Oktober 2009)

W cieniu metropolii (maj 2009 r.) http://www.dpg-brandenburg.de/de/projekte/tagung-im-schatten-der-metropolen

Sztuka sakralna na Pomorzu (maj 2009 r.) http://archive.is/OoZG

Tutaj pociąg się zatrzymał...Przesiedlenia przymusowe z Pomorza Zachodniego i na Pomorze Zachodnie w latach drugiej wojny światowej i wkrótce po niej na tle innych migracji przymusowych w XX wieku (październik 2008 r.) https://www.h-net.org/reviews/showrev.php?id=28960

pdfW poszukiwaniu nieznanej historii regionu środkowej i dolnej Odry (październik 2008 r.)

Gutsherrschaft in Preußen im 19. Jahrhundert (wrzesień 2007 r.) http://h-net.msu.edu/cgi-bin/logbrowse.pl?trx=vx&list=H-Soz-u-Kult&month=0706&week=b&msg=6goxWhlA3wjfJEBK9yT03w&user=&pw=

Fontane na Pomorzu i jego recepcja w Polsce (maj 2007 r.) http://kulturportal-west-ost.eu/korrespondenzen/kein-feld-so-weit-wie-das-pommersche

Niemieckie badania wschodnie i polska myśl zachodnia w ich kontekście historyczno-politycznym II: Instytucje – Osoby – Porównania (grudzień 2006 r.) http://www.h-net.org/reviews/showrev.php?id=29014

jpgRodzinne Pomorze – dawniej i dziś / Heimat Pommern – einst und jetzt (wrzesień 2006 r.)

jpgPolsko-niemieckie spotkanie młodzieżowe (sierpień 2006 r.)

jpgBalladyna w Kulicach (sierpień 2005 r.)

Pomorze w literaturze po 1945 roku (wrzesień 2003 r.) http://www.mitteleuropa.de/kk1182.htm

Polityka prywatności

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie zgody poprzez kliknięcie przycisku „Potwierdzam, że zapoznałem się z polityką prywatności i cookies”.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/45/WE, zwanego dalej „RODO” informuje się, że:

 1. Administrator danych:
  Administratorem danych jest Fundacja Akademia Europejska Kulice-Kuelz (dalej zwana Fundacja AEKK), ul. Podhalańska 12/9, 70-452 Szczecin, NIP: 859-00-10-669, REGON: 810685287, KRS: 0000100524.
 2. Inspektor Ochrony Danych:
  Dane dotyczące Inspektora Ochrony Danych są dostępne na stronie internetowej Fundacji AEKK w zakładce „Kontakt/Inspektor Ochrony Danych”.
 3. Kategorie danych osobowych:
  Fundacja AEKK przetwarza dane osobowe pozyskane od osób, których dane dotyczą. Są to: dane niezbędne do zawierania i wykonywania umów, porozumień, wydawania zaświadczeń; dane osób uczestniczących w projektach edukacyjnych; dane ekip telewizyjnych i akredytacje dziennikarskie.
 4. Cel przetwarzania danych i podstawy prawne:
  Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Fundację AEKK w celach realizacji statutowych działań Fundacji AEKK, w szczególności do celów:
  1. rekrutacji na wolne miejsca pracy, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c RODO,
  2. zawierania i wykonywania umów, porozumień, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b RODO,
  3. realizacji działalności edukacyjnej na podstawie art. 6 ust. 1 pkt e RODO,
  4. realizacji działalności informacyjnej na podstawie art. 6 ust. 1 pkt d i e RODO,
  5. realizacji zadań związanych z upowszechnianiem historii Fundacji AEKK na podstawie art. 6 ust. 1 pkt d i e RODO,
  6. realizacji działalności wystawienniczej na podstawie art. 6 ust. 1 pkt d i e RODO,
  7. realizacji dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f RODO.
 5. Udostępnianie danych osobowych:
  Państwa dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Fundacji AEKK np. podwykonawcom, usługodawcom, instytucjom współpracującym, operatorom pocztowym, kurierom, bankom, przewoźnikom oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa – tylko w przypadku, gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowne podstawy prawne.
 6. Okres przechowywania danych:
  Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres:
  1. trwania procesu rekrutacji na wolne miejsca pracy i do 12 miesięcy po jej zakończeniu, a po jego upływie przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązku prawnego przez Fundację AEKK wynikającego z przepisów kancelaryjno-archiwalnych,
  2. realizacji i obowiązywania umów-porozumień – do momentu wygaśnięcia prawa do roszczeń, a po jego upływie przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązku prawnego przez Fundację AEKK wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych lub kancelaryjno-archiwalnych,
  3. realizacji działalności edukacyjnej, przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązku prawnego przez Fundację AEKK wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych lub kancelaryjno-archiwalnych,
  4. realizacji działalności informacyjnej przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązku prawnego przez Fundację AEKK wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych lub kancelaryjno-archiwalnych,
  5. realizacji zadań związanych z upowszechnianiem historii Fundacji AEKK do momentu realizacji zamierzonego celu, a po jego upływie przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązku prawnego przez Fundację AEKK wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych lub kancelaryjno-archiwalnych,
  6. realizacji działalności wystawienniczej do momentu realizacji zamierzonego celu, a po jego upływie przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązku prawnego przez Fundację AEKK wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych lub kancelaryjno-archiwalnych, niezbędny do wypełnienia obowiązku prawnego przez Fundację AEKK wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych lub kancelaryjno-archiwalnych,
  7. w bazach dziennikarzy przez okres 5 lat następujących po dacie rejestracji w tych bazach, a po jego upływie przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązku prawnego przez Fundację AEKK wynikającego z przepisów lub kancelaryjno-archiwalnych,
  8. w bazach kontrahentów Fundacji AEKK do momentu realizacjizamierzonego celu, a po jego upływie przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązku prawnego przez Fundację AEKK wynikającego z przepisów lub kancelaryjno-archiwalnych,
  9. realizacji dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń, do momentu wygaśnięcia prawa do roszczeń, a po jego upływie przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązku prawnego przez Fundację AEKK wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych lub kancelaryjno-archiwalnych.

  Dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.

 7. Przysługujące prawa:
  W związku z przetwarzaniem przez Fundację AEKK danych osobowych przysługuje Państwu:
  1. prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w tym profilowania,
  2. prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy Fundacja AEKK będzie przetwarzała Państwa dane osobowe w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie elektronicznej na adres mailowy: akademiakulice@pro.onet.pl,
  3. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza zapisy RODO.
 8. Wymóg podania danych:
  Podanie przez Państwa danych osobowych stanowi warunek realizacji celów określonych w pkt. 4. Jesteście Państwo zobowiązani do ich podania, a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości podjęcia działań zmierzających do realizacji celów określonych w pkt. 4.
 9. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie:
  Fundacja AEKK nie profiluje danych osobowych, ktore zostały jej przekazane.

Polityka cookies

Szanowni Państwo!

Chronimy prywatność osób odwiedzających naszą witrynę internetową na zasadach określonych w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zm.). Państwa dane będą w pełni chronione na zasadach ujętych w ww. ustawie.

W trakcie wizyty na nszej stronie, na Państwa komputerze zapisane zostaną fragmenty kodu zwane ciasteczkami czyli z angielskiego Cookies. Pliki Cookies nie służą do przetwarzania danych osobowych, a ich zawartość nie pozwala na identyfikację użytkownika. Służą one do zapewnienia optymalnej obsługi Państwa wizyty na naszej stronie oraz umożliwiają szybszy i łatwiejszy dostęp do informacji. Informacje jakie zostaną pozyskane przez Państwa wizyty na nszej stronie posłużą jedynie do opracowania statystyk poprzez narzędzia analityczne Google. Dzięki informacjom ze statystyk będziemy mogli udoskonalać naszą stronę.

Możecie Państwo zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej, aby dostawać powiadomienia kiedy otrzymujecie cookies lub by przeglądarka blokowała wysyłanie cookies. Należy jednak pamiętać, że blokując cookies blokujcie Państwo dostęp do pewnych funkcjonalności.