kulice-budynek

Fundacja Akademia Europejska Kulice-Külz

Akademia Europejska Kulice-Külz jest fundacją – organizacją pożytku publicznego, która wspiera porozumienie polsko-niemieckie w kontekście europejskim.

Czym zajmuje się Fundacja obecnie?
Na czym polegała jej dotychczasowa działalność?
Jak można skontaktować się z Fundacją?
Jaką rolę odgrywa rodzina von Bismarck?
Co robi Stowarzyszenie Wspierające?

Odpowiedzi na te pytania znajdują Państwo tutaj.